Положення про Консультаційний пункт

Модель функціонування Консультаційного пункту на базі ДНЗ № 16 «Усмішка»

ГРАФІК РОБОТИ КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ПУНКТУ ТА СКЛАД ЗАЛУЧЕНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Консультаційний пункт працює 1 раз на тиждень - в середу (сплановані заходи) , індивідуальні консультації батьки можуть отримати за потребою у зручний для них час.

Прізвище, посада консультанта Розподіл обов язків. Напрямок консультативної діяльності Режим роботи
1 Завідуюча ДНЗ № 16 Цимбаліст Ольга Олександрівна Створення матеріально- технічної бази, кадрове забезпечення, дотримання графіка роботи педагогами-консультантами, контроль за якістю консалтінгових послуг Середа 9.00- 15.00
2 Методист Губанова Ірина Валеріївна
Вчитель- логопед Рішко Юлія Іванівна
Методичний супровід роботи спеціалістів, планування, організація лекцій, семінарів, згідно плана роботи. Індивідуальне консультування дітей: обстеження, рекомендації батькам щодо порушень мовного розвитку Середа 8.00 – 12.00 8.30 – 11.00
3 Педагоги- консультанти (вихователі старших груп, музкерівник, інструктор з фізвиховання) Підготовка дітей до школи, знайомство з вимогами програми «Дитина», фізична готовність дітей до школи, рекомендації щодо організації дозвілля дітей, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дітей Середа 11.00 – 15.00

Консультація для батьків майбутніх першокласників

Шановні батьки майбутнього першокласника!
Якщо ваша дитина йде до школи ,зверніть увагу чи готова вона до школи!

Фізична зрілість. Щоб витримати шкільні навантаження, дитина повинна бути досить розвиненою фізично. Перший показник такої зрілості — наявність постійних зубів. Їх повинно бути хоча б 4-6. Для визначення фізичної зрілості дитини просять лівою рукою поверх голови дотягтися до правого вуха. Далеко не всі шестирічки здатні так зробити, хоча більшість дітей семи років це вдається з легкістю. Якщо маля не впоралося із завданням, у школу йому поки ще зарано.

Інтелектуальна зрілість. Це здатність концентрувати увагу, установлювати зв'язки між явищами і подіями, можливість логічного запам'ятовування, належний розвиток дрібної моторики і координації.

Психологічна зрілість. Має дві складові: емоційну і соціальну. Соціальна зрілість наступає тоді, коли дитина вміє спілкуватися з однолітками, адаптується у великому колективі, правильно розуміє і виконує функції учня.Майбутній першокласник повинен знати відповіді питання:Як твоє прізвище, ім'я та по батькові? Скільки тобі років, скільки здійсниться в наступному році? Як кличуть маму і тата? Ким і де працюють твої батьки? Чому в школі потрібно поводитися тихо?

Дошкільник повинен уміти:
 • займатися самостійно якою-небудь справою протягом 30 хвилин;
 • складати по картинках розповідь більш ніж з 5 складних речень, у яких використовуються прислівники і прикметники;
 • знати кілька віршів напам'ять;
 • змінювати іменники по числах;
 • рахувати від одного до десяти у прямому і зворотному порядку;
 • вирішувати прості завдання на додавання і віднімання;
 • читати по складах;
 • уміти малювати і розфарбовувати картинки;
 • узагальнювати, називати групу предметів одним словом.

Готуючи дитину до школи, орієнтуйтеся не тільки на інтелектуальну зрілість маляти, з якої, як правило, виникає найменше проблем. Шкільні психологи зауважують, що складніше всього є справа із психологічною і соціальною підготовкою. Щоб дитина була готова до навчання психологічно і соціально, «домашніх» дітей хоча б на рік перед школою варто відправляти в дитячий садок, тим більше, що сучасні зміни в дошкільній освіті передбачають обов’язкове відвідування дитячого садка у п’ятирічному віці.

Як підготувати дитину до школи.

Відомо, що чим краще готовий організм дитини до всіх змін, пов’язаних із початком навчання в школі і до труднощів, тим легше він їх подолає, тим спокійнішим буде перебіг підготування до школи. Тому і приділяється значна увага проблемі визначення готовності дитини до школи. Готовність дитини до систематичного навчання – це той рівень розвитку дитини, за якого вимоги систематичного навчання не будуть надмірними і не призведуть до порушення здоров’я дитини.Чому ж так важливо визначити готовність дитини до вступу в школу? Доведемо, що у дітей, не готових до навчання, важко і достатньо довго відбувається підготовка адаптації, пристосування до школи; у них значно частіше проявляються труднощі навчання. Серед них значно більше невстигаючих, і не тільки в першому класі, а й на далі ці діти частіше серед невстигаючих, і саме в них наявні випадки порушення стану здоров’я.Батькам слід звернути увагу: якщо дитина не достатньо готова до навчання, але навчається добре – це досягається дуже дорогою «фізіологічною ціною» і виникає значне напруження різних систем організму, призводить до стомлення і перевтомлення, і як результат – розладу нервово-психічної системи.Що ж включає в себе психологічна готовність до навчання в школі? Важливим є те, що майбутній школяр «починається» з позитивного ставлення до школи, бажання вчитися, прагнення до здобуття знань. Величезну роль у прояві такого ставлення відіграють правильне уявлення дітей про навчальну працю та шкільне життя. Вони допомагають збагнути дітям всю серйозність навчальної діяльності та відповідально ставитися до учнівських обов’язків. Батькам треба пам’ятати це, щоб роботу в цьому напрямку будувати на перспективі радісного очікування дня, коли малюк стане школярем: постійно переконувати, що навчання в школі – це серйозна праця, унаслідок чого дитина дізнаватиметься щось нове. Не варто залякувати труднощами, що можуть вплинути на навчання. Треба пам’ятати про те, що в школі часто буває робота не цікавою, але важливою, яку потрібно виконувати, слід привчати дитину підкорятися слову «треба». Варто формувати вміння доводити почату справу до кінця, переборювати труднощі, переживати задоволення від зробленого, не засмучуватися невдачею.Прагнення йти до школи живиться передусім пізнавальною спрямованістю дошкільника, яка розвивається на основі властивої дітям допитливості і на кінець дошкільного дитинства набирає форм пізнавальної активності. Тому батьки повинні сприяти формуванню допитливості, здатності розділяти відоме й невідоме, переживати почуття задоволення від набутих знань, радості й захоплення від виконання інтелектуальних завдань.Розумова готовність дітей до школи не зводиться тільки до оволодіння певною сумою знань про навколишнє. Важливий не тільки обсяг тих знань, які має дитина, скільки їх якість, ступінь усвідомленості, чіткість. Саме тому важливо не вчити дитину читати, а розвивати мовлення, здатність розрізняти звуки, не вчити писати, а створювати умови для розвитку моторики, і особливо рухів руки і пальців.Необхідно розвивати у дітей здібності слухати, розуміти зміст прочитаного, вміння переказувати, проводити зорове зіставлення. Розумова готовність визначається як умінням дошкільника розв’язувати прості задачі, робити звуковий аналіз слова або зв’язно розповідати про зображення на картинці, так і тим, якою мірою доступні операції аналізу, синтезу, порівняння, класифікації.Є діти,які не досягають такого рівня розумового розвитку, за якого вони можуть успішно включитися в навчальний процес, зазнають у першому класі значних труднощів, навіть в умовах незалежного індивідуально підходу до них. У таких випадках очевидна не готовність до навчання.Необхідно, щоб дитина вміла слухати дорослого і сприймати його вказівки, керуватися ними під час занять, усвідомлювати необхідність запитати, якщо завдання не зрозуміле, оцінювати свою роботу. До початку навчання у школі майбутні першокласники мають оволодіти такими поняттями: «більше», «менше», «однаково», «стільки само», «короткий і довгий», «старший і молодший»; уміти порівняти найпростіші предмети.Вольова готовність дітей до школи означає здатність керувати своєю поведінкою, довільно спрямовувати свою психічну діяльність. саме певним рівнем вольового розвитку маленького школяра обумовлюється його здатність зосереджуватися на виконанні шкільних завдань, скеровувати увагу на уроці, довільно запам’ятовувати й відтворювати матеріал. Формуванню у першокласників відповідальності за учнівські справи, сумлінного ставлення до своїх учнівських обов’язків сприяють розвинені батьками в період дошкільного дитинства мотиви елементарної обов’язковості правил поведінки та вимог дорослих. Тому важливим завданням у період підготовки дитини до школи має стати виховання у майбутніх школярів почуття відповідальності, самостійності, організованості, готовності трудитися; формування правильних моральних уявлень, готовності поділитися, поступитися, прийти на допомогу. Обізнаність із моральними нормами, які визначають людські взаємини, здатність дотримуватись правил поведінки в колективі – надійний компас для новачка в новому середовищі.Одне з першочергових завдань сім’ї, у забезпеченні загальної готовності дитини до школи полягає у тому, щоб сприяти її нормальному фізичному розвитку, виробленню санітарно-гігієнічних навичок, умінь самообслуговування і побутової праці. Туди входить піклування батьків про нормальне харчування малюка, загартування організму, медичне обстеження.Успішність навчання в школі багато в чому залежить від функціонального розвитку і стану здоров’я дитини. Дитячий організм сприйнятливий до негативних зовнішніх впливів через морфологічну та функціональну незавершеність усіх систем і органів.Навантажень зазнає несформований опорно-руховий апарат, коли доводиться протягом тривалого часу утримувати статичну позу. Тому треба слідкувати, щоб у дитини не відбулося викривлення хребта. Слабко розвинені також дрібні м’язи кисті, тому в дітей часто втомлюється рука. Ступенем розвитку вищої нервової діяльності зумовлені незначна кількість уваги, недостатність внутрішнього гальмування, швидке зростання збудження, що зовні виявляється у зайвій рухливості та чисельних відволікань від діяльності, коли вона вимагає зосередження. Усе це необхідно враховувати дорослим, будуючи свою взаємодію з дитиною.Психологи підкреслюють, що підготовка до школи повинна полягати не тільки і не стільки в навчанні дитини спеціальних знань і вмінь, скільки в загальному розвитку її розумових здібностей і пізнавальних інтересів, у формування вміння спостерігати й узагальнювати явища і на основі цього робити певні висновки.

ПОРАДИ БАТЬКАМ :

Як підготувати дитину до школи?

Психологічна готовність дитини до шкільного навчання полягає в тому, щоб до часу вступу до школи в неї склалися психологічні риси, які властиві школяру.

А в дошкільному віці виникають тільки задатки цього перетворення в учня: бажання вчитися, стати школярем, уміння керувати своєю поведінкою і своєю діяльністю , достатній рівень розумового розвитку і розвитку мови, наявність пізнавальних інтересів і, звичайно, знань і навичок, необхідних для шкільного навчання.

Що можна і чого не можна робити до школи ?

Зовсім не слід :

 • змінювати режим дня дитини : позбавляти її денного сну , довгих прогулянок,ігор;
 • оцінювати все, що робить малюк, так, як оцінюється діяльність учня „проходити” з дитиною програму першого класу, насильно змінювати гру навчанням;

НЕОБХІДНО:

 • прищепити дитині інтерес до пізнання довкілля, навчити спостерігати, думати,осмислювати побачене і почуте;
 • навчити її долати труднощі,планувати свої дії, цінувати час.

Учити дитину слухати і чути оточуючих, поважати чужу думку, розуміти , що власні бажання потрібно узгоджувати з бажанням інших людей прагнути реально оцінювати свої дії і досягнення. Світогляд дитини, знання які вона має про довкілля, від найближчих його явищ, які вона безпосередньо засвоїла, коли пощастило подорожувати з батьками, з ваших розповідей, бесід, домашніх занять, з книжок, радіо, телевізора, від друзів тощо;- що знає дитина про себе ( прізвище, ім`я, адресу), про свою родину ( як звуть батьків, ким вони працюють, що роблять на роботі), ( про своє місто, вулицю).- що знає про явища природи: пори року , їх послідовність ( яка пора року наступає після літа, а яка після весни, назвати всі по порядку.

Кiлькiсть переглядiв: 1485

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.