/Files/images/animashki/smayliki-eda-194.gif Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано:

- статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ (із змінами)
;- постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002р. № 1243 (із змінами);
- Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
№ 58 від 29.01.2016 р

Про вартість харчування
учнів загальноосвітніх шкіл
та дітей дошкільних навчальних
закладів у 2016 році

На підставі рішення Первомайської міської ради від 27.01.2016 № 3 «Про вартість харчування дітей загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів у2016 році»

НАКАЗУЮ:

1. Директорам ЗОШ І-ІІІ ст. №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, гімназії № 3 організувати у 2016 році безкоштовне харчування дітей-сиріт,дітей, позбавлених батьківського піклування,дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

2. Установити з 01 січня 2016 року середню денну вартість безкоштовного харчування учнів у розмірі до 9 грн.00 коп.

3. Установити з 01 січня 2016 року середню денну вартість харчування для вихованців дошкільних навчальних закладів у розмірі до 17 грн.50 коп. у т.ч.

- діти віком 1-3 роки до 13 грн.60 коп.;

- діти віком 3- 6 років до 18 грн.70 коп.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділу дитячого харчування Митрофанову Т.Л.

Начальник відділу освіти Т.М. Сахновська

Пільги на харчування

Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до пункту 2.5 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями тощо.

Пунктом 2.10 Порядку №667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (із змінами).У такому разі адміністрація навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Зміни в умовах оплати
за харчування дітей у ДНЗ
15.01.2016

Внесено зміни до статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту", зокрема, частину п'яту викладено у такій редакції:
"Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням:

- дітей-сиріт,

- дітей, позбавлених батьківського піклування,

- дітей-інвалідів,

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах".

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:

Діти з малозабезпечених сімей:
Довідка з Управління праці та соціального захисту населення - 1 шт. (оригінал). (Поновлюється 1 раз на півроку). Свідоцтво про народження дитини - 1 шт. (копія) Довідка з ЖЕК (форма № 3) - 1 шт. (оригінал)

Діти-сироти (опікуни) :
Свідоцтво про народження дитини - 1 шт.(копія) Рішення суду про опікунство - 1 шт. (копія)

Діти з багатодітних сімей
(троє і більше дітей віком до 18 років) Свідоцтва про народження всіх дітей - по 1 шт. (копія) Посвідчення багатодітної сім'ї - 1 шт. (копія) Довідка форма № 3 - 1 шт. (оригінал).

ПРОБЛЕМА

Чи звільняється одинока мати від плати за харчування дитини в дошкільному закладі

Маю статус одинокої матері. Чи маю я право на звільнення від плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі?

РІШЕННЯ

Питання щодо плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах регламентується статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III, постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 № 1243 та прийнятим на виконання цієї постанови Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 (далі — Порядок).

З одиноких матерів плата не справляється за утримання дітей в інтернатних навчальних закладах згідно з пунктом 3.4 Порядку. Звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для одиноких матерів не передбачено.

Зазначеними вище документами визначено, що від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах звільняються, зокрема, батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом України про державний бюджет для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.Відповідно до пункту 2.5 Порядку звільнення від плати за харчування дитини в дошкільному закладі здійснюється після подання довідок про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім’ї, виданої житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами.

ПРОБЛЕМА

Право одинокої матері, яка проживає у незареєстрованому шлюбі,на звільнення від плати за харчування дитини

Жінка, яка має статус одинокої матері і отримує соціальну допомогу як малозабезпечена, проживає у незареєстрованому шлюбі з чоловіком, з яким не має спільних дітей. Чи має вона право на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільному навчальному закладі?

РІШЕННЯ

Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (далі — Закон про дошкільну освіту), постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002 № 1243 (далі — Постанова № 1243) та Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 (далі — Порядок № 667).Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону про дошкільну освіту від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму).Ця норма уточнена у пункті 1 Постанови № 1243, а саме:

· від плати за харчування дітей відповідно до Закону про дошкільну освіту звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

· від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ (далі — Закон № 1768).

Важливо. Надання батьками (одинокою матір’ю) довідки про отримання соціальної допомоги відповідно до Закону № 1768 є підставою для звільнення від плати за утримання дитини в інтернатному навчальному закладі, але не у дошкільному навчальному закладі.

Згідно з пунктом 2.5 Порядку № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися на протязі року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім’ї, виданої житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами).Відповідно до частини другої статті 3 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ (далі — СК) сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Увага. Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя (частина друга ст. 21 СК). Шлюб є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя (частина перша ст. 36 СК)

Відповідно до статті 4 Закону № 1768 до складу сім’ї включаються, зокрема, жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.До відома. Шлюб - це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Оскільки зазначена жінка не має спільних дітей із чоловіком, з яким проживає у незареєстрованому шлюбі, то юридично такий союз чоловіка та жінки не є сім’єю.Відповідно дохід чоловіка не враховують до сукупного доходу сім’ї.

Отже, жінка, яка має статус одинокої матері і отримує соціальну допомогу як малозабезпечена та проживає у незареєстрованому шлюбі з чоловіком, з яким не має спільних дітей, має право на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільному навчальному закладі за умови, що сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), установленого законом про Державний бюджет України.

ПРОБЛЕМА

Звільнення малозабезпеченої сім’ї від плати за харчування дитини

Батьки дитини надали 13 січня цього року необхідні довідки для одержання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Із якого числа звільняти їх від плати за харчування дитини?

РІШЕННЯ

Питання щодо плати за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах регламентовані статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 № 1243 (далі — Постанова № 1243) та Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 (далі — Порядок).

Довідка про одержання соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ є підставою для звільнення батьків від плати за утримання дитини в інтернатному навчальному закладі, а не в дошкільному. Це визначено пунктом 3.3 Порядку.Абзацом четвертим пункту першого Постанови № 1243 та пунктом 2.4 Порядку визначено, що від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

Згідно з пунктом 2.5 Порядку звільнення батьків від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів, таких як:

· довідки про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, видані за місцем отримання доходів;

· довідка про склад сім’ї, видана житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами.

Згідно з пунктом 5.3 Методики до сукупного доходу сімей входить, зокрема, і допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства). Тобто під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї враховують і розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Ірина Гомілко, головний спеціаліст відділу праціта нормативно-інформаційного забезпечення департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України

Кiлькiсть переглядiв: 16648

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.