ЗВІТ
керівника комунального закладу
«Первомайський заклад дошкільної освіти (ясла-садка) № 16 «Усмішка»
Первомайської міської ради Харківської області»
Губанової І.В.
перед педагогічним колективом та громадськістю
про результат роботи колективу ЗДО у 2020/2021 навчальному році

Шановні співробітники та батьки!

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Протягом 2020/2021 навчального року діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу здійснювалась відповідно до вимог Закону «Про освіту» (нового), Закону «Про дошкільну освіту», Закону «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Положення про дошкільний заклад України», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем за 9 годинним режимом роботи. Для працюючих батьків створені чергові групи з 10,5 та 12 годинним режимом роботи, які відвідувало 48 дітей.

У навчальному році у дошкільному закладі працювало 13 груп (10 груп для дітей дошкільного віку, із них: дві інклюзивні і одна короткотривалого перебування різновікова (172 дитини) та 3 групи для дітей раннього віку (38 дитини). Наповнюваність в групах ясельного віку складала 12-15 дітей, у групах дошкільного віку 16 - 24 дитини, в інклюзивних групах – 15 та 17 дітей, кількість дітей в різновіковій короткотривалій групі – 10.

Освітній процес в дошкільному закладі здійснюється українською мовою, який забезпечують 27 досвідчених, творчих педагогів: 1 директор, 1 вихователь-методист, 17 вихователів, 2 асистента вихователя, 3 музичні керівники, 1 інструктор з фізичної культури, 1 вчитель-логопед, 1 практичний психолог.

Освітній рівень педагогів:

10 педагогів мають повну вищу спеціальну освіту;

2 педагоги мають повну вищу неспеціальну освіту;

5 педагогів мають базову вищу освіту;

10 педагогів мають неповну вищу освіту.

Кваліфікаційний рівень педагогів:

Спеціалісти вищої кв.категорії – 3 педагоги.

Спеціаліст І кв. категорії – 1педагог.

Спеціалісти ІІ кв. категорії –5 педагогів.

Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» мають 5 педагогів.

Звання «Вихователь-методист» мають 4 педагоги.

11 тарифний розряд у 5 педагогів, 10 тарифний розряд мають 5 педагогів, 9 тарифний розряд мають 2 педагога.

Заклад дошкільної освіти укомплектований технічним та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису.

Згідно нормативів та санітарно-гігієнічних вимог в дошкільному закладі обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та музична зали, працюють медичний, методичний, психологічний та логопедичний кабінети, сенсорна кімната, харчоблок, пральня, підсобні приміщення, існує плавальний басейн, але в цьому навчальному році він не використовувався з причини карантинних обмежень, пов’язаних з COVID-19.

На території закладу для кожної вікової групи є ігровий майданчик з тіньовим навісом та відповідним ігровим та розвивальним обладнанням.

Групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, комп’ютерної техніки).

Педагогічна діяльність

Колектив закладу дошкільної освіти протягом 2020/2021 навчального року спрямовував роботу на:

- забезпечення виконання державної політики щодо охорони життя та здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення умов для духовного та соціального благополуччя вихованців;

- розповсюдження ідей сталого розвитку;

- реалізацію завдань інклюзивної освіти;

- активізування спільної роботи ЗДО та сім’ї щодо гармонійного розвитку особистості;

- підвищення якості роботи щодо формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку.

Організація освітнього процесу

Освітній процес в дошкільному закладі був організований відповідно до Річного плану роботи Первомайського ЗДО № 16 на 2020/2021 навчальний рік. Аналіз планування роботи дошкільного закладу показав, що дотримуються принципи науковості, перспективності, конкретності, наступності, об’єктивності. Головні завдання, які були поставлені перед колективом у цьому році, знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану.

Якість освітнього процесу за 2020/2021 навчальний рік проаналізовано за результатами спостережень за дітьми під час звичайних та підсумкових занять, повсякденної діяльності дітей, відповідно до вимог програми «Дитина».

Таблиця

рівня засвоєння дітьми Первомайського ЗДО №16 програми «Дитина»

у ІІ півріччі 2020/2021 н.р.

Ранній вік

Заняття група № 5 (1-2р.) група № 2 (2-3р.) група № 1 (2-3р.) Загал. коеф.
Розв. мовлення 0,68 0,80 0,78 0,75
Худ. літ-ра 0,70 0,82 0,75 0,76
Сенсорний роз-ок 0,65 0,73 0,78 0,72
Озн. з прир.довк. 0,69 0,78 0,80 0,76
Озн. з соціумом 0,65 0,80 0,79 0,75
Малювання 0,68 0,77 0,78 0,74
Ліплення 0,70 0,80 0,80 0,77
Аплікація 0,63 0,77 0,79 0,73

Молодший вік

Заняття група № 7 група № 9 група № 12 Загал. коеф.
Розв. мовлення 0,72 0,70 0,88 0,77
Худ. літ-ра 0,77 0,73 0,81 0,77
Логіко-математичний розвиток 0,78 0,72 0,77 0,76
Озн. з прир. довк. 0,74 0,80 0,85 0,80
Озн. з соціумом 0,75 0,79 0,80 0,78
Малювання 0,76 0,84 0,80 0,80
Ліплення 0,77 0,81 0,77 0,78
Аплікація 0,76 0,85 0,83 0,81

Середній вік

Заняття група № 3 група № 8 група № 10 Загал. коеф.
Розв. мовлення 0,83 0,84 0,82 0,83
Худ. літ-ра 0,85 0,85 0,83 0,84
Логіко-математ. розвиток 0,87 0,88 0,85 0,87
Озн. з прир. довк. 0,85 0,87 0,82 0,85
Озн. з соціумом 0,82 0,80 0,81 0,81
Малювання 0,80 0,82 0,80 0,80
Ліплення 0,82 0,80 0,82 0,82
Аплікація 0,80 0,78 0,79 0,79

Старший вік

Заняття група № 4 група № 6 група № 11 Загал. коеф.
Розв. мовлення 0,75 0,91 0,87 0,84
Худ. літ-ра 0,80 0,95 0,89 0,88
Лог.-матем. розвиток 0,77 0,94 0,85 0,84
Озн. з прир. довк. 0,80 0,97 0,85 0,87
Озн. з соціумом 0,78 0,92 0,83 0,84
Малювання 0,83 0,89 0,95 0,90
Ліплення 0,84 0,91 0,88 0,87
Аплікація 0,81 0,88 0,84 0,84

Різновікова група

Заняття група № 14
Розв. мовлення 0,76
Худ. літ-ра 0,77
Логіко-математичний розвиток 0,79
Озн. з прир. довк. 0,75
Озн. з соціумом 0,76
Малювання 0,80
Ліплення 0,80
Аплікація 0,79

Аналіз освітньої роботи свідчить про те, що програму засвоєно на достатньому рівні (К- 0,8).

Високу результативність проведення освітнього процесу систематично показують музичні керівники Малахова Н.М., Момот Н.М., Шевченко О.М., які створюють сучасні сценарії проведення святкових ранків та розваг, творчо підходять до розвитку музично-ритмічних рухів, до навчання дітей співам, до підбору музичного забарвлення свят та розваг.

Інклюзивна освіта

Протягом 2020/2021 навчального року в ЗДО № 16 працювало дві інклюзивні групи, в яких з вересня по листопад 2020 року виховувалося 4 дитини з особливими освітніми потребами, а з грудня 2020 року по травень 2021 року – 5 дітей.

Наказом № 46 від 02.09.2020 р. була створена команда психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, в склад якої увійшли: постійні члени команди (Губанова І.В., директор; Корнєва Т.С., вихователь-методист; Бондаренко Л.І., вчитель-логопед; Синицина Т.І., вихователь інклюзивної групи № 3 (середня); Чернік Т.Л, вихователь інклюзивної групи № 4( старша); Семенова О.М, асистент вихователя групи № 4; Остапченко Л.В., асистент вихователя групи № 3; батьки дітей з ООП, залучені фахівці (за потребою) –Друзь К.В., сестра медична старша.

Для кожної дитини з особливими освітніми потребами були складені та адаптовані індивідуальні програми розвитку.

Аналіз рівня розвитку кожної дитини за рік показав позитивну динаміку.

Робота логопедичного пункту

У Первомайському ЗДО № 16 функціонує логопедичний пункт, відповідно до санітарно-гігієнічних вимогобладнано логопедичний кабінет,в якому розміщено в достатній кількості методичний матеріал та обладнання, необхідні для успішної роботи вчителя-логопеда з дітьми. В достатній кількості кабінет забезпечено меблями з урахуванням віку дітей.

Протягом 2020/2021 навчального року допомогу з корекції звуковимови та мовлення отримувало 30 дітей.

На кінець року показали позитивну динаміку

- з розвитку звуковимови – 29 дітей;

- з розвитку фонематичного слуху – 29 дітей;

- з розвитку зв’язного мовлення – 26 дітей;

- з розвитку лексичної сторони мовлення – 26 дітей;

- з формування граматичного складу мовлення – 26 дітей;

- з розвитку дрібної моторики – 26 дітей.

Організація медичної роботи

У ході моніторингових процедур вивчався стан здоров'я дітей, рівень проведення фізкультурно-оздоровчої та профілактичної роботи з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та освітньої діяльності.

Джерелом одержання інформації був облік захворюваності, який ведуть медичні працівники дошкільного закладу. У результаті досліджень виявлені найбільш важливі фактори, що впливають на здоров'я дітей, розроблені індивідуальні рекомендації стосовно корекції особистісних якостей.

Адміністрацією та медичними сестрами здійснювався контроль за дотриманням правил безпеки, охорони життя та здоров’я, за якістю харчування, фізичним розвитком дітей та санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу.

У ЗДО працює медичний кабінет, до штату якого входять: посади сестри медичної старшої (1,5 ставки), сестри медичної з дієтичного харчування (1 ставка), медичної сестри басейну (0,5 ставки). Медичне обслуговування дітей проводять сестри медичні старші: Друзь К.В., Мосійчук Т.І.; сестра медична з дієтичного харчування Лисікова К.В., Мосійчук Т.І., медична сестра басейну.

З метою проведення більш ефективної оздоровчої роботи з дітьми, щомісяця проводилося вивчення кількісних та якісних показників груп здоров’я вихованців дошкільного закладу, що дозволяло здійснювати індивідуальний та диференційований підхід щодо дозування фізичного та емоційного навантаження під час проведення фізкультурних та оздоровчих заходів.

Аналіз стану захворюваності дітей проводився щомісячно з доведенням показників кожної групи до педагогів на нарадах при директорові та педагогічних радах.

Здоров'я дітей потребує постійної пильної уваги.

Порівняльна таблиця рівня захворюваності дітей

ЗДО №16 у 2016/2017-2020/2021 навчальних роках

Параметри аналізу 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
ясла дошк. всього ясла дошк. всього ясла дошк. всього ясла дошк. Всьо го ясла дошк. Всьо го
1 Кількість дітей у ЗДО 64 211 275 60 215 275 56 204 260 43 182 225 38 172 210
2 Середнє число днів по хворобі на 1 дитину 3,5 1,3 1,8 3,9 2,1 2,5 3,9 2,6 2,8 3 1,5 1,8 1,6 0,8 0,9
3 Випадків захворюваності на 1000 498,9 203,5 269,9 603,1 353,7 410,9 874,7 494 601,7 418,6 203,2 244,4 216,1 124,6 140,8
4 Випадки ГРЗ та грипу на 100% 90,7 86,7 88,6 63,1 74,6 70,7 99,2 87,6 89,7 77,7 81 80 95 83 86

Організація харчування дітей

Організація харчування дітей в ЗДО №16 проводиться відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у навчальних закладах № 298/227 від 17.04.2006 р. та нормативної документації, що регламентує цей вид роботи у дошкільних закладах.

Контроль за організацією харчування дітей у дошкільних закладах здійснюється Первомайським управлінням Головного управління Держпродпоживслужби у Харківській області та відділом харчування міськво.

Харчування дітей у Первомайському ЗДО № 16 здійснюється згідно з посезонним примірним двотижневим меню, яке погоджено з Головним управлінням Держпродпоживслужби у Харківській області та затверджено начальником відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області. Відповідно до примірного меню складено картотеку страв.

Продукти харчування та продовольча сировина постачаються до закладів згідно із графіками і маршрутами постачання, узгодженими з Головним управлінням Держпродпоживслужби у Харківській області, із дотриманням вимог щодо умов транспортування, товарного сусідства, мають сертифікати якості й експлуатаційні дозволи.

Забезпечується виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» в усіх дошкільних закладах щодо внесення батьками плати за харчування у розмірі 70 % від фактичної вартості харчування дитини (рішення Первомайської міської ради від 22.01.2021 № 16 «Про встановлення розміру батьківської плати у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти м. Первомайський, с. Грушине, с. Ржавчик у 2021 році»).

Аналіз виконання норм харчування в закладі проводиться медичними працівниками за кожні 10 днів.

Порівняльна таблиця вартості харчування дітей

ЗДО № 16 за 2020/2021 навчальний рік

місяць Ясла Дошкільні групи В середньому
вересень 23,90 30,39 29,42
жовтень 24,23 32,07 30,86
листопад 24,03 30,67 29,42
грудень 24,51 32,13 30,77
січень 22,41 30,17 28,89
лютий 24,88 32,43 31,11
березень 28,03 37,0 35,32
квітень 27,23 35,43 34,15
травень 25,26 32,82 31,35

Середня вартість харчування з вересня 2020 року по травень 2021 року змінювалася в межах 24 гр. 90 коп. – 32 гр. 56 коп.

Аналіз виконання норм харчування

з вересня 2020 року по травень 2021 року.

Протягом 2020/2021 навчального року виконання норм харчування коливалося в ясельних групах в межах 58% - 67%, в дошкільних групах – в межах 53% - 62%.

Дітей, які потребують дієтичного харчування в ЗДО №16 немає.

Улітку 2021 року дошкільний заклад був переведений на санаторний режим роботи (вартість харчування на день збільшується на 10%).

Соціальний захист та безпека життєдіяльності

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив Первомайського ЗДО № 16 комплексно вирішував питання з попередження дитячого травматизму та техніки безпеки і у своїй діяльності, щодо вирішення цього питання, керувався Законами України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та іншими інструктивними документами в галузі освіти. У дошкільному закладі систематизована документація з ТБ згідно запропонованому переліку.

У перспективному плануванні освітньої роботи в групах раннього віку раз на два тижня, в дошкільних групах раз на тиждень плануються заняття та дидактичні ігри з питань ОБЖД.

У всіх вікових групах проводяться бесіди та інструктажі для батьків щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності дитини та організації здорового способу життя.

На сайті та у групових приміщеннях ЗДО постійно оновлюється інформація агітаційно-пропагандистського характеру щодо надзви­чайні ситуації та захист дітей від їх наслідків.

Випадки травматизму вихованців Первомайського ЗДО № 16 у 2020/2021 навчальному році:

- в освітньому процесі зареєстровано один випадок;

- у побуті - не було.

У дошкільному закладі проводиться певна робота щодо соціального захисту дітей та педагогів.

Складені списки дітей пільгового контингенту згідно з якими маємо такі дані:

Пільгова категорія Кількість по ДНЗ
1 Діти матерів-одиначок 23
2 Діти з особливими потребами 5
3 Діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти 2 (напівсироти) 1 (сирота)
4 Діти чорнобильців 1
5 Діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 1
6 Діти з малозабезпечених сімей 12
7 Діти з багатодітних сімей 15
8 Діти, батьки яких служили в АТО 8
9 Діти-переселенці 3

Наказом № 79 від 02.09.2020 р. громадським інспектором з охорони дитинства призначений вихователь гр. № 8 Біловицька С.В.

Звiльнені вiд батькiвської плати за харчування дiтей:

- діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- дiти, батьки яких с потерпiлими внаслiдок aаварії на Чорнобильськiй АЕС;

- дiти з iнвалiднiстю.

Зменшений на 50% розмiр батькiвської плати за харчування дiтей:

- для батькiв, у сiм'ях яких троє i бiльше дiтей;

- для дітей, батьки яких служили в АТО.

Підсумки соціально-економічного розвитку ДНЗ

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки.

У 2020/2021 навчальному році в дошкільному закладі було придбано та зроблено:

№ з/п Види робіт Кількість Сума
1. Будівельні матеріали та робота
Фарба 38 банок 5800 гр.
Клей «Дракон» 1 шт 43 гр.
2. Система водопостачання
Фільтр для очищення води води 4 шт. 110 гр.
Труба м/п 4 м 54 гр.
Стеатит для бойлеру 1 шт. 630 гр.
3. Освітлення
Лампи ДЕЛЮКС 9 шт. 603гр.
Матеріал для розеток: колодка подовжувач, вилка, розетка, ПВС2*2,5 775 гр.
4. Пожежна безпека
Акумулятор для ручної протипожежної системи оповіщення 1 шт 530 гр.
5. Облаштування теритотії:
Вивіз сміття 5 тракторів 2000 гр.
Вапно 5 кг. 117 гр.
6. Побутова техніка (придбання та ремонт)
Ремонт комп’ютера 3680 гр.
Системний блок для комп’ютера 1 шт. 7000 гр.
7. Меблі
Ігровий куточок «Лікарня» гр. № 8 1 шт. 3500 гр
Обладнання для мийки у групу № 1 (мийки 2 шт., змішувачі для води 2 шт., шафа для посуду, стільниця) 5600 гр.
8. М'який інвентар
Тканина для костюмів 272гр.
9. Підписка на періодичні видання
«Зразковий заклад дошкільної освіти» Комплект (6 журналів) 6477 гр.
10. Інвентар для музичної, спортивної зали та басейну
Гірлянда новорічна 1 шт 514 гр.
Світлодіодна стрічка на костюм 1 шт 77 гр.
Каремати 20 шт 1220 гр.
11. Інвентар та посуд для харчоблоку
Таз 1 шт 35 гр.
Дошка для нарізання 3 шт 115 гр.
Ніж кухонний 2 шт 360 гр.
12. Канцелярські товари
Картриджи на принтера 3 шт. 1488 гр.
Кольоровий папір для принтера 1пачка 56 гр.
Журнал норм харчування, 1 167гр.
бланки згод на щеплення 100 шт
Журнал для комірника 1 шт 41 гр.
Картон 1 пач 51 гр.
13. Інше
Замок накладний 1 шт. 118 гр.
Всього 41433 гр.

Всього з вересня 2020 року по травень 2021 рокук було залучено 41433 грн. із них:

- за рахунок батьків – 21020 грн.;

- за рахунок спонсорів – 20413 грн.

В ЗДО планово проведено профілактичні ремонти і огляди електроустановок, опалювального, технологічного обладнання.

Підвальні та складські приміщення, пожежні виходи в групах не захаращені.

Реальний стан та справність усіх конструкцій та систем відповідає нормі: системи водопостачання, опалювальня та каналізації функціонують на задовільному рівні, своєчасно проводиться їх поточний ремонт.

Утримання та влаштування будівлі та території ЗДО відповідає нормативним санітарно-гігієнічним вимогам устрою та утримання дошкільних закладів.

Територія закладу дошкільної освіти має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена, оздоблена квітниками.

Обладнання ігрових майданчиків підтримується у належному стані та безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження.

Кiлькiсть переглядiв: 65

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.