ЗВІТ КЕРІВНИКА
Пермомайського дошкільного навчального закладу
(ясла-садка) № 16 «Усмішка»,Губанової І.В.
перед педагогічним колективом та громадськістю
про результат роботи колективу ДНЗ
у 2019/2020 навчальному році

Шановні співробітники та батьки!

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Протягом 2019/2020 навчального року діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу здійснювалась відповідно до вимог Закону «Про освіту» (нового), Закону «Про дошкільну освіту», Закону «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Положення про дошкільний заклад України», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем за 9 годинним режимом роботи. Для працюючих батьків створені чергові групи з 10,5 та 12 часовим режимом роботи, які відвідувало 53 дитини.

У навчальному році в дошкільному закладі працювало 13 груп (10 груп для дітей дошкільного віку, із них: дві інклюзивні і одна короткотривалого перебування різновікова (182 дитини) та 3 групи для дітей раннього віку (43 дитини). Наповнюваність в групах ясельного віку складала 15 дітей, у групах дошкільного віку 20 - 24 дитини, в інклюзивних групах – 15 та 17 дітей, кількість дітей в різновіковій групі – 10.

Освітній процес в дошкільному закладі здійснюється українською мовою, який забезпечують 26 досвідчених, творчих педагогів: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 16 вихователів, 2 асистента вихователя, 3 музичні керівники, 1 інструктор з фізичної культури та плавання, 1 вчитель-логопед, 1 практичний психолог.

Освітній рівень педагогів:

10 педагогів мають повну вищу спеціальну освіту;

2 педагоги мають повну вищу неспеціальну освіту;

6 педагогів мають базову вищу освіту;

8 педагогів мають неповну вищу освіту.

Кваліфікаційний рівень педагогів:

Спеціалісти вищої кв.категорії – 3 педагоги.

Спеціаліст І кв. категорії – 1педагог.

Спеціалісти ІІ кв. категорії – 3 педагоги.

Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» мають 5 педагогів.

Звання «Вихователь-методист» мають 4 педагоги.

11 тарифний розряд у 12 педагогів.

Дошкільний навчальний заклад укомплектований технічним та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису.

Згідно нормативів та санітарно-гігієнічних вимог в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та музична зали, працюють медичний, методичний, психологічний та логопедичний кабінети, сенсорна кімната, плавальний басейн, харчоблок, пральня, підсобні приміщення. На території закладу для кожної вікової групи є ігровий майданчик з тіньовим навісом та відповідним ігровим та розвивальним обладнанням.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, але потребують оновлення, осучаснення. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, комп’ютерної техніки).

Педагогічна діяльність

Колектив дошкільного навчального закладу протягом 2019/2020 навчального року спрямовував роботу на:

- забезпечення виконання державної політики щодо охорони життя та здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення умов для духовного та соціального благополуччя вихованців;

- розповсюдження ідей сталого розвитку та ноосферної освіти;

- реалізацію завдань інклюзивної освіти;

- підвищення фахової компетентності та профілактику професійного вигорання педагогів;

- підвищення якості роботи щодо звукової культури мовлення та розвитку дрібної моторики рук дошкільнят.

Організація освітнього процесу

Освітній процес в дошкільному закладі був організований відповідно до Річного плану роботи Первомайського ДНЗ № 16 на 2019/2020 навчальний рік. Аналіз планування роботи дошкільного закладу показав, що дотримуються принципи науковості, перспективності, конкретності, наступності, об’єктивності. Головні завдання, які були поставлені перед колективом у цьому році, знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану.

Якість освітнього процесу за 2019/2020 навчальний рік проаналізовано за результатами спостережень за дітьми під час занять та повсякденної діяльності дітей, відповідно до вимог програми «Дитина».

Таблиця

рівня засвоєння дітьми ДНЗ №16 програми «Дитина»

у ІІ півріччі 2019/2020 н.р.

Ранній вік

Розділи програми група № 2 1-2 р. група №5 2-3 р. група №12 2-3 р. Загальний коеффіціїнт
Особистість дитини 6,2 8,7 6,4 7,1
Дитина в соціумі 5,8 9,7 6 7,17
Дитина у природному довкіллі 5,41 9,4 5,45 6,75
Дитина у світі культури 5,75 8,9 6,2 6,95
Гра дитини 5,25 7,1 6,56 6,3
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 6 10,4 7,24 7,88
Мовлення дитини 4,58 8,5 6,23 6,44
Загальний коеффіціїнт 5,57 8,95 6,26 6,93

Молодший вік

Розділи програми група № 3 група №8 група №10 Загальний коеффіціїнт
Особистість дитини 8,08 8,3 8,18 8,19
Дитина в соціумі 8,04 8,64 9,3 8,66
Дитина у природному довкіллі 7,5 8,35 10 8,62
Дитина у світі культури 6,85 9,71 10 8,85
Гра дитини 8,43 10,07 10 9,5
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 7,5 9,79 10 9,1
Мовлення дитини 7,36 7,57 8,16 7,67
Загальний коеффіціїнт 7,68 8,92 9,38 8,66

Середній вік

Розділи програми група № 4 група №6 група №11 Загальний коеффіціїнт
Особистість дитини 8,7 9,96 8,01 8,9
Дитина в соціумі 9,16 10,05 9,4 9,55
Дитина у природному довкіллі 8,85 9,85 10,5 9,73
Дитина у світі культури 8,83 9,88 8,72 9,14
Гра дитини 9,91 9,83 9,45 9,73
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 8,97 9,78 9,68 9,48
Мовлення дитини 7,45 9,66 9,1 8,74
Загальний коеффіціїнт 8,84 9,86 9,27 9,32

Старший вік

Розділи програми група № 1 група № 7 група № 9 група №14 Загальний коеффіціїнт
Особистість дитини 8,81 8,78 8,97 8,5 8,77
Дитина в соціумі 8,38 8,4 9,19 7,81 8,45
Дитина у природному довкіллі 9,13 9,15 9,66 7,74 8,92
Дитина у світі культури 9,06 9 10,1 8,75 9,23
Гра дитини 9,6 9,5 8,95 8,34 9,1
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 9,6 8,67 8,89 8,03 8,8
Мовлення дитини 8,67 8,45 8,63 7,83 8,4
Загальний коеффіціїнт 9,04 8,85 9,2 8,14 8,81

Аналіз освітньої роботи свідчить про те, що програму засвоєно на достатньому рівні (К- 8,43).

Найнижчий показник за освітньою лінією «Мовлення дитини» багато дітей мають вади мовлення.

Щоб досягти кращих результатів програми потрібно:

• урізноманітнювати форми роботи з мовленнєвого розвитку.

• проводити більш активну роботу з батьками, щодо постійного відвідування дітьми закладу;

• створювати в групах оптимальні умови для розвитку кожної дитини.

Високу результативність проведення освітнього процесу показали музичні керівники Малахова Н.М., Момот Н.М., Шевченко О.М., які склали сучасні сценарії проведення святкових ранків та розваг осіннього, новорічного та весняного циклів, творчо підійшли до розвитку музично-ритмічних рухів, до навчання дітей співам, до підбору музичного забарвлення свят та розваг. Нажаль, з причини введення Всеукраїнського каринтину, були проведені не всі заплановані у 2019/2020 навчальному році свята, розваги та спільні з вихователями заходи музично-естетичного циклу.

Організація медичної роботи

У ході моніторингових процедур вивчався стан здоров'я дітей, рівень проведення фізкультурно-оздоровчої та профілактичної роботи з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.

Джерелом одержання інформації був облік захворюваності, який ведуть медичні працівники дошкільного закладу. У результаті досліджень виявлені найбільш важливі фактори, що впливають на здоров'я дітей, розроблені індивідуальні рекомендації стосовно корекції особистісних якостей.

Адміністрацією та медичними сестрами здійснювався контроль за дотриманням правил безпеки, охорони життя та здоров’я, за якістю харчування, фізичним розвитком дітей та санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу.

У дошкільному закладі працює медичний кабінет, до штату якого входять: посади сестри медичної старшої (1,5 ставки), сестри медичної з дієтичного харчування (1 ставка), медичної сестри басейну (0,5 ставки). Медичне обслуговування дітей проводять сестри медичні старші: Друзь К.В., Мосійчук Т.І.; сестра медична з дієтичного харчування Лисікова К.В., Мосійчук Т.І., медична сестра басейну.

З метою проведення більш ефективної оздоровчої роботи з дітьми щомісяця проводилося вивчення кількісних та якісних показників груп здоров’я вихованців дошкільного закладу, що дозволяло здійснювати індивідуальний та диференційований підхід щодо дозування фізичного та емоційного навантаження під час проведення фізкультурних та оздоровчих заходів, а також занять з плавання.

Аналіз стану захворюваності дітей проводився щомісячно з доведенням показників кожної групи до педагогів на нарадах при завідувачі та педагогічних радах.

Здоров'я дітей потребує постійної пильної уваги.

Порівняльна таблиця рівня захворюваності дітей

ДНЗ №16 у 2018/2019 -2019/2020навчальних роках

Параметри аналізу 2018/2019 2019/2020
ясла дошк. всього ясла дошк. всього
1 Кількість дітей у ДНЗ 56 204 260 43 182 225
2 Середнє число днів по хворобі на 1 дитину 3,9 2,6 2,8 3 1,5 1,8
3 Випадків захворюваності на 1000 874,7 494 601,7 418,6 203,2 244,4
4 Випадки ГРЗ та грипу на 100% 99,2 87,6 89,7 77,7 81 80

Організація харчування дітей

Організація харчування дітей в ДНЗ №16 проводиться відповідно до нормативної документації, що регламентує цей вид роботи у дошкільних закладах.

Нормативно-технологічна документація з питань харчування ведеться відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у навчальних закладах № 298/227 від 17.04.2006 р.

Ведеться постійний контроль за станом роботи з організації харчування дітей, ці питання щомісячно розглядаються на нарадах при завідувачі .

Контроль за організацією харчування дітей у дошкільних закладах здійснюється управлінням Держпродпоживслужби у Первомайському районі та відділом харчування міськво.

В дошкільному закладі розроблено посезонне примірне двотижневе меню, відповідно до якоо складено картотеку страв.

Продукти харчування та продовольча сировина постачаються до закладів згідно із графіками і маршрутами постачання, узгодженими з управлінням Держпродпоживслужби у Первомайському районі, із дотриманням вимог щодо умов транспортування, товарного сусідства, мають сертифікати якості й експлуатаційні дозволи.

Забезпечується виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» в усіх дошкільних закладах щодо внесення батьками плати за харчування у розмірі 70 % від фактичної вартості харчування дитини (рішення Первомайської міської ради від 22.01.2020 № 07 «Про вартість харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти м. Первомайський у 2020 році»).

Аналіз виконання норм харчування в закладі проводиться медичними працівниками за кожні 10 днів.

Порівняльна таблиця вартості харчування дітей

ДНЗ № 16 за 2019/2020 навчальний рік

місяць ясла Дошкільні групи В середньому
вересень 20,9 27,19 24,05
жовтень 19,87 26,34 23,11
листопад 21,04 27,23 24,14
грудень 19,81 26,53 23,17
січень 21,53 28,20 24,87
лютий 24,66 32,54 28,6
березень 22,9 30,44 26,67

Середня вартість харчування з вересня 2019 року по березень 2020 року (у квітні і травні діти не відвідували ДНЗ з причини Всеукраїнського карантину) змінювалася в межах 23 гр. 11 коп. - 28 гр. 60 коп.

Аналіз виконання норм харчування з вересня 2019 року по березень 2020 року.

Протягом 2019/2020 навчального року виконання норм харчування коливалося в ясельних групах в межах 58% - 67%, в дошкільних групах – в межах 53% - 62%.

Дітей, які потребують дієтичного харчування в ДНЗ №16 немає.

Улітку 2020 року дошкільний заклад був переведений на санаторний режим роботи (вартість харчування на день збільшується на 10%).

Документація ведеться згідно з вимогами Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ.

Соціальний захист та безпека життєдіяльності

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив Первомайського ДНЗ№ 16 комплексно вирішував питання з попередження дитячого травматизму та техніки безпеки і у своїй діяльності, щодо вирішення цього питання, керувався Законами України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та іншими інструктивними документами в галузі освіти. У дошкільному закладі систематизована документація з ТБ згідно запропонованому переліку.

У перспективному плануванні освітньої роботи в групах раннього віку раз на два тижня, в дошкільних групах раз на тиждень плануються заняття та дидактичні ігри з питань ОБЖД.

У всіх вікових групах проводяться бесіди та інструктажі для батьків щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності дитини та організації здорового способу життя.

У групових приміщеннях ДНЗ оновлені батьківські куточки з інформацією агітаційно-пропагандистського характеру про надзви­чайні ситуації та захист дітей від їх наслідків.

Випадки травматизму вихованців Первомайського ДНЗ № 16 у 2019/2020 навчальному році:

- в освітньому процесі - не було;

- у побуті зареєстровано один випадок.

У дошкільному закладі проводиться певна робота щодо соціального захисту дітей та педагогів.

Складені списки дітей пільгового контингенту згідно з якими маємо такі дані:

Пільгова категорія Кількість по ЗДО
1 Діти матерів-одиначок 25
2 Діти з особливими освітніми потребами 5
3 Діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти 1 (напівсирота)
4 Діти чорнобильців 1
5 Діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 2
6 Діти з малозабезпечених сімей 17
7 Діти з багатодітних сімей 17
8 Діти, батьки яких служили в АТО 1
9 Діти-переселенці 2

Наказом № 43 від 02.09.2019 р. громадським інспектором з охорони дитинства призначений вихователь гр. № 8 Біловицька С.В.

Батьки дітей з багатодітних сімей та діти, батьки яких служили в АТО користуються пільгою на 50% зниження плати за харчування у дошкільному закладі. Діти чорнобильців та діти з особливими потребами мають 100% знижку на харчування в ДНЗ.

Підсумки соціально-економічного розвитку ДНЗ

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки.

У 2019/2020 навчальному році в дошкільному закладі було придбано та зроблено:

№ з/п Види робіт Кількість Сума
1. Будівельні матеріали та робота
Фарба 8 банок 1056 гр.
Пробивання дверного отвору 1 шт. 1500 гр.
Придбання та встановлення дверей на харчоблоці 1 шт. 1385 гр.
2. Ремонт системи опалення
Матеріали (труби, муфтиҐ, кріплення, хомути, трійники) 3380 гр.
Робота 2300 гр.
3. Система водопостачання
Фільтри для очищення води 3 шт. 70 гр.
Кріплення-хомут металевий 1 шт. 72 гр.
Силіконова смазка 1 шт. 52 гр.
Змішувач для води 1шт. 260 гр.
Зварювання труби холодної води (підвал) 1445 гр.
Аналіз води 280 гр.
4. Освітлення
Електричні світлодіодні лампи 6 шт. 337 гр.
Короб, провод 132 гр.
5. Пожежна безпека
Світильники «Вихід» 5 шт. 870 гр.
6. Облаштування теритотії:
Вивіз сміття 4 трактори 1600 гр.
Вапно 20 пак. 290 гр.
Квіти пітунії 50 шт. 250 гр.
7. Побутова техніка
Машинка пральна «ELECTROLUX» 1 13549 гр.
8. М'який інвентар
Тканина для костюмів 674 гр.
9. Підписка на періодичні видання
«Зразковий ДНЗ» Комплект (6 журналів) 6426 гр.
«Дошкільне виховання», «Палітра педагога» 750 гр.
10. Інвентар для музичної, спортивної зали та басейну 1248 гр.
11. Канцелярські товари
Журнал бракеражу 1 шт. 163 гр.
Журнал робочого часу 1 шт. 68 гр.
Картридж на принтер 1 шт. 325 гр.
Кольоровий папер 4 пачки 102 гр.
Всього 38584 гр.

Всього з вересня 2019 року по травень 2020 рокук було залучено 38584 грн. із них:

- за рахунок батьків – 17580 грн.;

- за рахунок спонсорів –20954 грн.

В ДНЗ планово проведено профілактичні ремонти і огляди електроустановок, опалювального, технологічного обладнання.

Підвальні та складські приміщення, пожежні виходи в групах не захаращені.

Реальний стан та справність усіх конструкцій та систем відповідає нормі: системи водопостачання, опалювальня та каналізації функціонують на задовільному рівні, своєчасно проводиться їх поточний ремонт.

Утримання та влаштування будівлі та території ДНЗ відповідає нормативним санітарно-гігієнічним вимогам устрою та утримання дошкільних закладів.

Територія дошкільного навчального закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена, оздоблена квітниками.

Обладнання ігрових майданчиків підтримується у належному стані та безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження.

Кiлькiсть переглядiв: 309

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.