ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА
Первомайського дошкільного навчального закладу
(ясла-садка) №16 «Усмішка»
ЦИМБАЛІСТ ОЛЬГИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
про підсумки роботи колективу ДНЗ
у 2017/2018 навчальному році

Протягом 2017/2018 навчального року діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу здійснювалась відповідно до вимог Закону «Про освіту», Закону «Про дошкільну освіту», Закону «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Положення про дошкільний заклад України», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Дошкільний заклад здійснював реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. ДНЗ здійснював свою діяльність відповідно до статуту. (зареєстровано у відділі Державного реєстру 26.04.2011року).

Колектив творчо підходив до роботи з дітьми, використовуючи педагогічний досвід вітчизняних та закордонних систем навчання і виховання дітей дошкільного віку.

У 2017/2018 навчальному році в дошкільному закладі працювало 25 педагогів: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 17 вихователів, 1 асистент вихователя, 2 музичні керівники, 1 інструктор з фізичної культури та плавання. В ДНЗ за сумісництвом працюють вчитель-логопед та музичний керівник.

В 2017/2018 навчальному році продовжує роботу сайт дошкільного закладу (pervomayskyidnz16.kh.sch.in.ua), який вчасно поповнюється інформаційними матеріалами і новинами закладу та користується попитом у батьків та інших відвідувачів.

У навчальному році в дошкільному закладі працювало 10 дошкільних груп, одна з яких короткотривалого перебування різновікова (215 дітей) та 3 групи дітей раннього віку (60 дітей). Наповнюваність в групах ясельного віку складала 16 - 20 дітей, у групах дошкільного віку 20 - 24 дитини, кількість дітей в різновіковій групі – 15.

У 2017/2018 навчальному році всі вікові групи ДНЗ, працювали за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Якість навчально-виховного процесу проаналізовано за результатами відвідуваних занять та зрізів знань, умінь та навичок дітей відповідно до вимог програми «Дитина».

Високий результат знань з мовленнєвого розвитку продемонстрували діти гр. № 1 (вихователі ХрустенкоГ.М., Дерев’янко С.А.) – 0,92, гр. № 8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,97, гр. № 12 (вихователі Криловецька Н.О., Дерев’янко С.А.) – 0,92; з художньої літератури – гр. № 5 (вихователі Черняк Л.О., Будко О.М.) – 0,93, гр. № 8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,93; з сенсорного та логіко-математичного розвитку – гр. № 5 (вихователі Черняк Л.О., Будко О.М.) – 0,94, гр. № 8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,98, гр. № 6 (вихователь Міцук О.Б.) – 0,92, гр. № 10 (вихователь Чухлата М.Н.) – 0,93; з ознайомлення з природним довкіллям – гр. №8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,99, гр. № 10 (вихователь Чухлата М.Н.) – 0,92; з ознайомлення із соціумом – гр. № 8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,92; з малювання – гр. № 5 (вихователі Черняк Л.О., Будко О.М.) – 0,90, гр. № 8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,92, гр. № 6 (вихователь Міцук О.Б.)– 0,93, гр. № 10 (вихователь Чухлата М.Н.)– 0,94; з аплікації – гр. № 5 (вихователі Черняк Л.О., Будко О.М.) – 0,90, гр. № 8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,92, гр. № 6 (вихователь Міцук О.Б.) – 0,90, гр. № 10 (вихователь Чухлата М.Н.) – 0,90.

Вихованці всіх інших груп показали достатній та середній рівень знань (0,65- 0,89).

Високу результативність проведення освітнього процесу показали музичні керівники. Ними проведені всі заплановані у 2017/2018 навчальному році свята, розваги та спільні з вихователями інші заходи музично-естетичного циклу.

Музичні керівники Малахова Н.М., Момот Н.М., Шевченко О.М. склали сучасні сценарії проведення святкових ранків та розваг осіннього, новорічного та весняного циклів, творчо підійшли до розвитку музично-ритмічних рухів, до навчання дітей співам, до підбору музичного забарвлення свят та розваг.

У ході моніторингових процедур вивчався стан здоров'я дітей, рівень проведення фізкультурно-оздоровчої та профілактичної роботи з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.

Джерелом одержання інформації був облік захворюваності, який ведуть медичні працівники дошкільного закладу. У результаті досліджень виявлені найбільш важливі фактори, що впливають на здоров'я дітей, розроблені індивідуальні рекомендації стосовно корекції особистісних якостей.

Адміністрацією та медичними сестрами здійснювався контроль за дотриманням правил безпеки, охорони життя та здоров’я, за якістю харчування, фізичним розвитком дітей та санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу. Результати цього контролю відображалися у графіках та рейтингових таблицях.

У дошкільному закладі працює медичний кабінет, до штату якого входять: посади сестри медичної старшої (1,5 ставки), сестри медичної з дієтичного харчування (1 ставка), медичної сестри басейну (0,5 ставки). Медичне обслуговування дітей проводять сестри медичні старші: Друзь К.В., Павлова О.В.; сестра медична з дієтичного харчування Лисікова К.В., Павлова О.В. медична сестра басейну.

Медичний огляд лікарем дошкільного закладу дітей раннього віку проходило 1 раз в квартал, дошкільних груп – 1 раз за пів року, про що свідчать записи в журналі здоров’я, журналі обліку дітей, що часто хворіють, де лікар фіксував весь комплекс оздоровчих заходів.

Організація харчування дітей в ДНЗ №16 проводиться відповідно нормативної документації, що регламентує цей вид роботи у дошкільних закладах.

Нормативно - технологічна документація з питань харчування ведеться відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у навчальних закладах № 298/227.

Ведеться постійний контроль за станом роботи з організації харчування дітей, ці питання щомісячно розглядаються на нарадах при завідувачі .

Контроль за організацією харчування дітей у дошкільних закладах здійснюється управлінням Держпродпоживслужби у Первомайському районі та відділом харчування міськво. Питання організації харчування протягом навчального року п'ять разів розглядалося на нарадах при завідувачі дошкільного навчального закладу.

В дошкільному закладі розроблено посезонне примірне двотижневе меню, яке погоджується з Держпродпоживслужбою та затверджується завідувачем ДНЗ. Відповідно до примірного меню складено картотеку страв (погоджено з управлінням Держпродпоживслужби у Первомайському районі).

Продукти харчування та продовольча сировина постачаються до закладів згідно із графіками і маршрутами постачання, узгодженими з управлінням Держпродпоживслужби у Первомайському районі, із дотриманням вимог щодо умов транспортування, товарного сусідства, мають сертифікати якості й експлуатаційні дозволи.

Забезпечується виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» в усіх дошкільних закладах щодо внесення батьками плати за харчування у розмірі 70 % від фактичної вартості харчування дитини (рішення Первомайської міської ради від 29.01.2017 № 59 «Про встановлення розміру батьківської плати за перебування дітей в дошкільних навчальних закладах»).

Аналіз виконання норм харчування в закладі проводиться медичними працівниками за кожні 10 днів.

Порівняльна таблиця вартості харчування дітей ДНЗ № 16
за 2017/2018 навчальний рік

місяць ясла дошкільні групи в середньому
вересень 16,85 22,26 21,5
жовтень 14,37 20,01 19,02
листопад 14,9 19,77 18,95
грудень 15,94 21,45 20,16
січень 19,04 24,31 23,2
лютий 20,29 27,48 25,95
березень 19,0 25,7 24,07
квітень 17,49 23,8 22,17
травень 18,69 25,81 24,01

Середня вартість харчування з вересня 2017 року по травень 2018 року змінювалася в межах 18 гр. 95 коп. - 25 гр. 95 коп.

Аналіз виконання норм харчування
з вересня 2017року по травень 2018 р.

/Files/images/2017-2018/харчування.png

Протягом 2017/2018 навчального року виконання норм харчування коливалося в ясельних групах в межах 72% - 61%, в дошкільних групах – в межах 64% - 53%.

Згідно з висновками педіатра 4-го мікрорайону Ільїної Л.Д., дітей , які потребують дієтичного харчування в ДНЗ №16 немає.

Улітку 2017 року ДНЗ був переведений на санаторний режим роботи (вартість харчування на день збільшується на 10%).

Документація ведеться згідно з вимогами Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ.

З метою проведення більш ефективної оздоровчої роботи з дітьми щомісяця проводилося також вивчення кількісних та якісних показників груп здоров’я вихованців дошкільного закладу, що дозволяло здійснювати індивідуальний та диференційований підхід щодо дозування фізичного та емоційного навантаження під час проведення фізкультурних та оздоровчих заходів, а також занять з плавання.

Аналіз стану захворюваності дітей проводився щомісячно з доведенням показників кожної групи до педагогів на нарадах при завідувачі та педагогічних радах.

Але здоров'я дітей потребує більш пильної уваги, про що свідчать результати аналізу захворюваності дітей ДНЗ.

Порівняльна таблиця рівня захворюваності дітей ДНЗ №16
у 2016/2017-2017/2018 навчальних роках
Параметри аналізу 2016/2017 2017/2018
ясла дошк. всього ясла дошк. всього
1 Кількість дітей у ДНЗ 64 211 275 60 215 275
2 Пропущео по хворобі 183 231 414
3 Середнє число днів по хворобі на 1 дитину 3,5 1,3 1,8 3,9 2,1 2,5
4 Випадків захворюваності на 1000 498,9 203,5 269,9 603,1 353,7 410,9
5 Випадки ГРЗ та грипу на 100% 90,7 86,7 88,6 63,1 74,6 70,7


У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив ДНЗ № 16 комплексно вирішував питання з попередження дитячого травматизму та техніки безпеки і у своїй діяльності, щодо вирішення цього питання, керувався Законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та іншими інструктивними документами в галузі освіти. У дошкільному закладі систематизована документація з ТБ згідно запропонованому переліку.Протягом навчального року ДНЗ продовжував працювати над зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей, попередженням дитячого травматизму та соціальний захист неповнолітніх. Згідно критеріїв аналізу роботи з охорони життя, здоров’я та соціального захисту неповнолітніх, реалізація планів з цього розділу проводилась на належному рівні.

У перспективному плануванні освітньо-виховної роботи в групах раннього віку раз на два тижня, в дошкільних групах раз на тиждень плануються бесіди та дидактичні ігри з питань ОБЖД.

У всіх вікових групах проводяться бесіди та інструктажі для батьків щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності дитини та організації здорового способу життя.

Протягом навчального року були проведені дні здоров’я, спортивні свята, розваги та змагання: «Веселі старти», «День Нептуна», Тиждень безпеки дорожнього руху (з 14 по 18 травня 2018 року).

У методичному кабінеті поповнена підбірка методичної і дитячої художньої літератури, картин, плакатів, конспектів занять, бесід про умови перебування дитини вдома, на подвір'ї, на відпочинку тощо.

У групових приміщеннях ДНЗ оновлені батьківські куточки з інфор­мацією агітаційно-пропагандистського характеру про надзви­чайні ситуації та захист дітей від їх наслідків.

Підсумки проведеної дошкільним навчальним закла­дом роботи з формування основ безпеки життя дітей були обговорені на виробничій нараді протокол № 2 (02.02.2018 р.).

Випадків травматизму в освітньо-виховному процесі у 2017/2018 навчальному році зареєстровано не було.

У дошкільному закладі проводиться певна робота щодо соціального захисту дітей та педагогів.

Складені списки дітей пільгового контингенту згідно з якими маємо такі дані:

Пільгова категорія Кількість по ДНЗ
1 Діти матерів-одиначок 29
2 Діти з особливими потребами 4
3 Діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти 1 (напівсирота)
4 Діти чорнобильців 2
5 Діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 2
6 Діти з малозабезпечених сімей 2
7 Діти з багатодітних сімей 13
8 Діти, батьки яких служили в АТО 2
9 Діти-переселенці 4

Наказом № 42 від 01.09.2017 р. громадським інспектором з охорони дитинства призначений вихователь гр. № 11 Бондаренко Л.І.

Батьки дітей з багатодітних сімей та діти, батьки яких служили в АТО користуються пільгою на 50% зниження плати за харчування у дошкільному закладі. Діти чорнобильців та діти з особливими потребами мають 100% знижку на харчування в ДНЗ.

Адміністративно-господарча діяльність у ДНЗ здійснювалась на достатньому рівні.

У закладі створено умови для безпечного проведення навчально-виховного процесу та праці співробітників. Заходи, передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази та підготовки дошкільного закладу до роботи в осінньо-зимовий період вдалося виконати в повному обсязі.

Види робіт приміщення Об’єм робіт
1 Ремонт тепломереж Гр. № 11 20м
2 Заміна ламп люмінесцентних на світлодіодні Харчоблок Коридор
Гр. № 10
4 шт.
2 шт.
12 шт.
3 Заміна вікон на металопластикові сенсорна кімната 1 вікно (подарунок)
4 Заміна дверей внутрішніх Коридор біля гр. № 4
сенсорна кімната
1 шт.
1 шт.
5 Ремонт приміщень майстерня
коридор біля гр. № 4
сенсорна кімната
15 м2
5 м2
13 м2
6 Встановлення бойлеру гр. № 4
гр. № 2
50 л
50 л
7 Ремонт побутової техніки Пральні машини "ДЕО" 2 шт.
8 Придбання побутової техніки Пилосос
праска
1 шт.
1 шт.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем:

  • оновлення розвивального середовища в групах;
  • покращення естетичного вигляду групових приміщень до нового навчального року;
  • покращення естетичного оформлення квітників;
  • ремонт музичної зали;
  • обладнання сенсорної кімнати.
Кiлькiсть переглядiв: 670

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.