ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА
Первомайського закладу дошкільної освіти
(ясла-садка) №16 «Усмішка»
ЦИМБАЛІСТ ОЛЬГИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
про підсумки роботи колективу ЗДО
у 2018/2019 навчальному році

Організація роботи Первомайського закладу дошкільної освіти протягом 2018/2019 навчального року здійснювалась відповідно до вимог Закону «Про освіту» (нового), Закону «Про дошкільну освіту», Закону «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Положення про дошкільний заклад України», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», здійснював реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів та відповідно до статуту ЗДО.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем за 9 годинним режимом роботи. Для працюючих батьків створені чергові групи з 10,5 та 12 часовим режимом роботи, які відвідувало 40 дітей.

У навчальному році в дошкільному закладі працювало 13 груп (10 груп для дітей дошкільного віку, із них: дві інклюзивні і одна короткотривалого перебування різновікова (204 дитини) та 3 групи для дітей раннього віку (56 дітей). Наповнюваність в групах ясельного віку складала 16 - 20 дітей, у групах дошкільного віку 20 - 24 дитини, в інклюзивних групах – 15 та 18 дітей, кількість дітей в різновіковій групі – 15.

Освітній процес в дошкільному закладі здійснюється українською мовою, який забезпечують 26 досвідчених, творчих педагогів: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 16 вихователів, 2 асистента вихователя, 3 музичні керівники, 1 інструктор з фізичної культури та плавання, 2 вчителі-логопеди.

Дошкільний навчальний заклад укомплектований технічним та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розпису.

Для забезпечення освітнього процесу з дітьми у ЗДО створені необхідні умови: обладнано 13 групових приміщень, спортивна та музична зали, басейн, логопедичний кабінет, сенсорна кімната, харчоблок, медичний кабінет, ізолятор, методичний кабінет, пральня, підсобні приміщення. На території закладу для кожної вікової групи є ігровий майданчик з тіньовим навісом та відповідним ігровим та розвивальним обладнанням.

Підбір ігор та іграшок в різних вікових групах відповідає Наказу МОНУ №1633 від 19.12.2017 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» на 70%

Тому комплектування груп слід продовжувати поповнювати матеріалами, посібниками та іграшками, згідно вимог «Примірного переліку», рекомендованого Міністерством освіти і науки України, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Організація освітнього процесу

Освітній процес в дошкільному закладі був організований відповідно до Річного плану роботи ЗДО № 16 на 2018/2019 навчальний рік. Аналіз планування роботи дошкільного закладу показав, що принципи науковості, перспективності, конкретності, наступності, об’єктивності дотримуються. Головні завдання, які були поставлені перед колективом у цьому році, знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану.

Якість освітнього процесу за 2018/2019 навчальний рік проаналізовано за результатами спостережень за дітьми під час звичайних та підсумкових занять, повсякденній діяльності дітей, зрізів знань, умінь та навичок дітей відповідно до вимог програми «Дитина».

Високий результат знань з мовленнєвого розвитку продемонстрували діти гр. № 8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,91; з художньої літератури – гр. № 8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,95; з сенсорного та логіко-математичного розвитку - гр. № 6 (вихователь Міцук О.Б.) – 0,92, гр. № 1 (вихователі Хрустенко Г.М., Корнєва Т.С.) – 0,92, гр. № 8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,94; з ознайомлення з природним довкіллям – гр. № 9 (вихователі Долбіна Н.А., Медведєва Т.В.) – 0,90, гр. №8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,97; з ознайомлення із соціумом – гр. № 8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.) – 0,92; з ліплення – гр. № 8 (вихователі Біловицька С.В., Синицина Т.І.)– 0,91.

Вихованці всіх інших груп показали достатній та середній рівень знань (0,65- 0,89).

Високу результативність проведення освітнього процесу показали музичні керівники. Ними проведені всі заплановані у 2018/2019 навчальному році свята, розваги та спільні з вихователями заходи музично-естетичного циклу.

Музичні керівники Малахова Н.М., Момот Н.М., Шевченко О.М. склали сучасні сценарії проведення святкових ранків та розваг осіннього, новорічного та весняного циклів, творчо підійшли до розвитку музично-ритмічних рухів, до навчання дітей співам, до підбору музичного забарвлення свят та розваг.

Професійну майстерність та творчий підхід до педагогічної праці показала інструктор з фізичної культури Телега Ю.С., яка на достатньому рівні провела відкрите заняття з фізкультури та спортивну розвагу «А ну-ка, мамочки!». Також Юлія Сергіївна дуже добре підготувала команду дітей старших груп для участі у міській спортивній олімпіаді.

Організація медичної роботи

У ході моніторингових процедур вивчався стан здоров'я дітей, рівень проведення фізкультурно-оздоровчої та профілактичної роботи з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.

Джерелом одержання інформації був облік захворюваності, який ведуть медичні працівники дошкільного закладу. У результаті досліджень виявлені найбільш важливі фактори, що впливають на здоров'я дітей, розроблені індивідуальні рекомендації стосовно корекції особистісних якостей.

Адміністрацією та медичними сестрами здійснювався контроль за дотриманням правил безпеки, охорони життя та здоров’я, за якістю харчування, фізичним розвитком дітей та санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу. Результати цього контролю відображалися у графіках та рейтингових таблицях.

У дошкільному закладі працює медичний кабінет, до штату якого входять: посади сестри медичної старшої (1,5 ставки), сестри медичної з дієтичного харчування (1 ставка), медичної сестри басейну (0,5 ставки). Медичне обслуговування дітей проводять сестри медичні старші: Друзь К.В., Павлова О.В.; сестра медична з дієтичного харчування Лисікова К.В., Павлова О.В. медична сестра басейну.

З метою проведення більш ефективної оздоровчої роботи з дітьми щомісяця проводилося також вивчення кількісних та якісних показників груп здоров’я вихованців дошкільного закладу, що дозволяло здійснювати індивідуальний та диференційований підхід щодо дозування фізичного та емоційного навантаження під час проведення фізкультурних та оздоровчих заходів, а також занять з плавання.

Аналіз стану захворюваності дітей проводився щомісячно з доведенням показників кожної групи до педагогів на нарадах при завідувачі та педагогічних радах.

Але здоров'я дітей потребує більш пильної уваги, про що свідчать результати аналізу захворюваності дітей ЗДО.

Порівняльна таблиця рівня захворюваності дітей
ЗДО №16 у 2017/2018-2018/2019 навчальних роках
Параметри аналізу 2017/2018 2018/2019
ясла дошк. всього ясла дошк. всього
1 Кількість дітей у ДНЗ 60 215 275 56 204 260
2 Середнє число днів по хворобі на 1 дитину 3,9 2,1 2,5 3,9 2,6 2,8
3 Випадків захворюваності на 1000 603,1 353,7 410,9 874,7 494 601,7
4 Випадки ГРЗ та грипу на 100% 63,1 74,6 70,7 99,2 87,6 89,7
Організація харчування дітей

Організація харчування дітей в ЗДО №16 проводиться відповідно до нормативної документації, що регламентує цей вид роботи у дошкільних закладах.

Нормативно - технологічна документація з питань харчування ведеться відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у навчальних закладах № 298/227 від 17.04.2006 р.

Ведеться постійний контроль за станом роботи з організації харчування дітей, ці питання щомісячно розглядаються на нарадах при завідувачі .

Контроль за організацією харчування дітей у дошкільних закладах здійснюється управлінням Держпродпоживслужби у Первомайському районі та відділом харчування міськво.

В дошкільному закладі розроблено посезонне примірне двотижневе меню, яке погоджується з Держпродпоживслужбою та затверджується завідувачем ЗДО. Відповідно до примірного меню складено картотеку страв (погоджено з управлінням Держпродпоживслужби у Первомайському районі).

Продукти харчування та продовольча сировина постачаються до закладів згідно із графіками і маршрутами постачання, узгодженими з управлінням Держпродпоживслужби у Первомайському районі, із дотриманням вимог щодо умов транспортування, товарного сусідства, мають сертифікати якості й експлуатаційні дозволи.

Забезпечується виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» в усіх дошкільних закладах щодо внесення батьками плати за харчування у розмірі 70 % від фактичної вартості харчування дитини (рішення Первомайської міської ради від 29.01.2017 № 59 «Про встановлення розміру батьківської плати за перебування дітей в дошкільних навчальних закладах»).

Аналіз виконання норм харчування в закладі проводиться медичними працівниками за кожні 10 днів.

Порівняльна таблиця вартості харчування дітей
ЗДО № 16 за 2018/2019 навчальний рік
Місяць Ясла Дошкільні групи В середньому
вересень 17.50 25.00 23.71
жовтень 18.85 26.59 25.21
листопад 19.62 27.8 26.21
грудень 20.36 28.87 27.48
січень 21.06 28.52 27.22
лютий 23.63 30.74 29.41
березень 22.41 30.34 29.00
квітень 22.74 31.52 29.85
травень 20.72 28.48 26.82

Середня вартість харчування з вересня 2018 року по травень 2019 року змінювалася в межах 23 гр. 71 коп. - 26 гр. 82 коп.

Аналіз виконання норм харчування
з вересня 2018 року по травень 2019 року.

/Files/images/2018-2019_nr/Рисунок2.png

Протягом 2018/2019 навчального року виконання норм харчування коливалося в ясельних групах в межах 58% - 67%, в дошкільних групах – в межах 53% - 62%.

Дітей, які потребують дієтичного харчування в ЗДО №16 немає.

Улітку 2019 року дошкільний заклад був переведений на санаторний режим роботи (вартість харчування на день збільшується на 10%).

Документація ведеться згідно з вимогами Інструкції з організації харчування дітей у ЗДО.

Соціальний захист та безпека життєдіяльності

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив ЗДО № 16 комплексно вирішував питання з попередження дитячого травматизму та техніки безпеки і у своїй діяльності, щодо вирішення цього питання, керувався Законами України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та іншими інструктивними документами в галузі освіти. У дошкільному закладі систематизована документація з ТБ згідно запропонованому переліку.

У перспективному плануванні освітньої роботи в групах раннього віку раз на два тижня, в дошкільних групах раз на тиждень плануються заняття та дидактичні ігри з питань ОБЖД.

У всіх вікових групах проводяться бесіди та інструктажі для батьків щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності дитини та організації здорового способу життя.

Протягом навчального року були проведені дні здоров’я, спортивні свята, розваги та змагання: «Веселі старти», Тиждень безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дорожнього руху (з 06 по 11 травня 2019 року).

У методичному кабінеті поповнена підбірка методичної і дитячої художньої літератури, картин, плакатів, конспектів занять, бесід про умови перебування дитини вдома, на подвір'ї, на відпочинку тощо.

У групових приміщеннях ЗДО оновлені батьківські куточки з інформацією агітаційно-пропагандистського характеру про надзви­чайні ситуації та захист дітей від їх наслідків.

Випадків травматизму вихованців ЗДО № 16 в освітньому процесі та у побуті у 2018/2019 навчальному році зареєстровано не було.

У дошкільному закладі проводиться певна робота щодо соціального захисту дітей та педагогів.

Складені списки дітей пільгового контингенту згідно з якими маємо такі дані:

Пільгова категорія Кількість по ДНЗ
1 Діти матерів-одиначок 29
2 Діти з особливими потребами 5
3 Діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти 1 (напівсирота)
4 Діти чорнобильців 1
5 Діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 2
6 Діти з малозабезпечених сімей 12
7 Діти з багатодітних сімей 16
8 Діти, батьки яких служили в АТО 2
9 Діти-переселенці 4

Наказом № 42 від 03.09.2018 р. громадським інспектором з охорони дитинства призначений вихователь гр. № 11 Бондаренко Л.І.

Батьки дітей з багатодітних сімей та діти, батьки яких служили в АТО користуються пільгою на 50% зниження плати за харчування у дошкільному закладі. Діти чорнобильців та діти з особливими потребами мають 100% знижку на харчування в ЗДО.

Підсумки соціально-економічного розвитку ЗДО

Протягом навчального року адміністративно-господарча діяльність у ЗДО здійснювалась на достатньому рівні.

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктажі з охорони праці», все обладнання знаходиться у задовільному стані. Заходи, передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази та підготовки дошкільного закладу до роботи в осінньо-зимовий період, вдалося виконати в повному обсязі.

Види робіт приміщення Об’єм робіт
1 Ремонт тепломереж підвал 3 м
2 Заміна світлодіодних ламп Харчоблок
Туалет службовий Вихід гр. № 8,6 Вихід гр. № 14 Пральня
Музична зала
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
4 шт.
3 Заміна вікон на металопластикові Спальня гр. № 6 3 шт.
4 Ремонт приміщень Мийка гр. № 8 3 м2
5 Ремонт побутової техніки Пральні машини "ДЕО"
Принтер «Самсунг» Принтер «Кенон» Пилосос
2 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
6 Придбання побутової техніки Ваги для харчоблоку Холодильник М’ясорубка Інтерактивна колонка для спортивної зали 1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
7 Придбання меблів Шафа для посуду у мийку гр. № 8,3 Дошка магнітна гр. № 3
Ігровий куточок «Автотрек» гр. №7
Ігровий куточок «Лікарня» гр. № 7,9
Ігровий куточок «Перукарня» гр. № 9
Дитяча стінка для іграшок гр. №9
2 шт.

1 шт

1 шт.

2 шт.1 шт.

1 шт.
8 Сантехніка Мийка гр. № 8 1 шт.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем:

- оновлення розвивального середовища в групах;
- покращення естетичного вигляду групових приміщень до нового навчального року (придбання сучасних ігрових куточків та меблів в групові кімнати);
- ремонт басейну (парапети та відливи на даху, стіни із зовнішньої сторони).

Кiлькiсть переглядiв: 522

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.