Досвід роботи
Первомайського ЗДО №16 «Усмішка»
Первомайської міської ради Харківської області

«КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ПРИРОДОВІДПОВІДНОЇ (НООСФЕРНОЇ) ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

Педагогічний колектив ЗДО №16 – це творча спілка однодумців, які знаходяться у постійному пошуку нових, сучасних форм та методів педагогічної роботи.

Для нашого закладу завжди було пріоритетом формування у вихованців любові до природи та використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-вихованому процесі, з 2013 року педагоги зацікавилися можливістю впровадження ідей ноосферної освіти в навчально-виховну діяльність.

Розуміючі важливість дошкільного віку для розвитку особистості дитини загалом та для формування екологічного світогляду зокрема, вивчивши та проаналізувавши різні погляди науковців, психологів та педагогів на формування природовідповідної поведінки дітей дошкільного віку, визначили тему подальшої роботи закладу: «Комплексний підхід до впровадження ідей природовідповідної (ноосферної) освіти в навчально-виховну діяльність дошкільного навльного закладу».

Творчою групою був розроблений план та структурно-функціональна модель методичної роботи щодо реалізації комплексного підходу до впровадження ноосферної освіти в навчально-виховну діяльність закладу, відповідно до якої проводилася подальша робота в трьох напрямках: з педагогами, дітьми та батьками.

Згідно плану роботи творчої групи був проведений ряд діагностичних досліджень, метою якого було встановлення рівня володіння учасниками навчально-виховного процесу знаннями про інноваційні здоров’язбережувальні технології та сучасні методи впливу на покращення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей та дорослих, взаємодії педагогів з дітьми та педагогів між собою, аналіз захворюваності дітей та педагогів.

Відповідно до структурно-функціональної моделі методичної діяльності в дошкільному закладі проводилась робота, яка була націлена на:

 • ознайомлення педагогів з ідеями ноосферної освіти;
 • розкриття творчого потенціалу вихователів, готових до прийняття нових ідей;
 • підвищення компетентності педагогів та батьків щодо формування природовідповідної поведінки дітей дошкільного віку;
 • дослідження впливу нових методів і прийомів, які сприяють гармонізації роботи великих півкуль мозку, на учасників навчально-виховного процесу.

Робота з педагогічним колективом та вихованцями щодо формування природовідповідної поведінки відображено в річних планах ЗДО №16 такими формами роботи, як: педагогічні ради та семінари.

З метою оволодіння методикою проведення ноосферного заняття були проведені блоки колективних переглядів занять з формування екологічної компетентності та морально-етичних цінностей у дітей дошкільного віку.

В дошкільному закладі створено систему роботи з формування професійного здоров’я педагогів ЗДО, яка передбачає комплексний підхід до всіх його складових, а саме фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я та створення позитивного психологічного клімату в колективі. Робота в даному напрямку реалізується через проведення консультацій та тренінгів для педагогів.

Результатом опрацювання педагогічним колективом ідей та методик ноосферної освіти стало внесення корективів у блочно-тематичне планування навчально-виховної роботи з дітьми. У групах середнього та старшого дошкільного віку за методикою ноосферного заняття проводиться два заняття на місяць з розділу «Ознайомлення з природним довкіллям».

У процесі життєдіяльності дітей в ЗДО № 16 використовується комплекс оздоровчих технологій за напрямками: технології навчання здоровому способу життя, інноваційні оздоровчі технології, елементи оздоровчих технології терапевтичного спрямування.

У практичній роботі найбільша увага приділяється кольоротерапії. Відповідно до ідей ноосферної освіти, вона використовується в роботі як з дітьми так і з педагогами. Для цього створено відеоролики, в яких колір поєднується з музикою .

Аби проведена в дошкільному навчальному закладі робота була ефективною, вважаємо за необхідне продовжувати її вдома. Щоб збагатити та розширити знання батьків вихованців про розвиток природовідповідної поведінки у дошкільників, використання здоров’язбережувальних технологій у вихованні дітей, проводили різні форми просвітницької роботи: майстер-класи, семінари-практикуми, консультації.

Результатом впровадження ноосферної освіти в систему роботи ЗДО стали досягнення вихованців, а саме: загальний відсоток засвоєння навчального матеріалу з ознайомлення з природою підвищився на 23%:

В ЗДО проводиться робота з розповсюдження ідеї ноосферної серед колег та громадськості :

 • так на сайті дошкільного навчального закладу є окремий розділ, присвячений ноосферній освті та окрема сторінка для батьків про використання здоров’язбережуваних технологій в роботі з малюками;
 • видано посібники з формування природовідповідної поведінки дошкільників в контексті ноосферної освіти«Вчимось природу пізнавати, щоб міцне здоров’я мати», «Виховання природовідповіної поведінки дошкільників у процесі дослідницької діяльності у природі».

Проведена робота з впровадження ідей природовідповідної (ноосферної) освіти в навчально-виховну діяльність закладу дошкільної освіти та отримані результати дозволяють зробити наступні висновки:

 • Педагогічний колектив ЗДО має теоретичні та практичні знання та впроваджує у навчально-виховну діяльність дошкільного навчального закладу ідеї ноосферної освіти, які забезпечують сучасне підґрунтя для формування природовідповідної поведінки дошкільників, новий сучасний погляд педагогів на перспективні завдання дошкільної освіти.
 • Підвищено компетентність педагогів за рахунок ознайомлення зі змістом ноосферної освіти та методикою проведення ноосферного заняття.
 • Створена система комплексної роботи з колективом, батьками та дітьми з реалізації завдань природовідповідної (ноосферної) освіти .
 • Досліджені та узагальнені результати впровадження ідей ноосферної освіти в системах: діти – діти; діти – дорослі (батьки); діти – дорослі (вихователі), експериментально перевірена ефективність та практична доцільність використання складових ноосферного заняття.
 • Використання комплексу здоровя’збережувальних технологій у повсякденній роботі ЗДО дозволяє говорити про зменшення захворюваності дітей на гострі респіраторні захворювання та зменшення кількості дітей, які стоять на диспансерному обліку.

  Тільки спільними зусиллями педагогів і батьків можна вирішити основне завдання — виховати людину з великої літери, людину, котра житиме за єдиними Законами Світу, буде «лікувати» оточуючий світ проявами доброти, любові та самовідданості.
Кiлькiсть переглядiв: 1968

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.